اطلاعیه گروه آموزشی پرتقال

اطلاعیه گروه آموزش پرتقال:

 

پرتقال

گروه سی شارپ دوره‌‌ی اول (ظرفیت ندارد.)
ویدیوها شنبه و چهارشنبه ساعت ۲۱ قرار می‌گیرد.
گروه سی شارپ دوره‌‌ی دوم (ظرفیت دارد.)
ویدیوها شنبه و چهارشنبه ساعت ۲۱ قرار می‌گیرد.
گروه اندروید دوره‌‌ی اول (ظرفیت ندارد.)
ویدیوها یکشنبه و چهارشنبه ساعت ۲۱ قرار می‌گیرد.
گروه اندروید دوره‌‌ی دوم(ظرفیت دارد.)
ویدیوها یکشنبه و چهارشنبه ساعت ۲۱ قرار می‌گیرد.
گروه وردپرس (ظرفیت دارد.)
ویدیوها یکشنبه و سه‌شنبه و پنج‌شنبه ساعت ۲۱ قرار می‌گیرد.
گروه خوشنویسی (ظرفیت ندارد.)
جلسه هفتم دوره‌ی خوشنویسی ۷ اردیبهشت ساعت ۲۱ برگزار می‌شود.

 

دوره‌های گروه آموزشی پرتقال در حال حاضر در تلگرام در حال برگزاری است. اگر محل آموزش را تغییری بدهیم در همین‌جا اعلام می‌کنیم.

 

گروه آموزش پرتقال